V: Wat betekent D.O.-M.R.O.B.?

A: D.O. betekent Diploma in Osteopathy. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen. D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.
M.R.O.B. staat voor Member of the Registry of Osteopathy Belgium. Het Register voor Osteopaten van Belgie (R.O.B.) registreert de erkende osteopaten met een D.O.-diploma en kent hen de beschermde M.R.O.B.-titel toe.
Alleen D.O.-gediplomeerden met een degelijke opleiding en een sluitende verzekering worden tot de vereniging toegelaten.
 
V: Is een osteopaat een kraker?

A: Soms is het nodig een vastzittende wervel of gewricht vrij te maken door middel van een manipulatie. Hierbij hoort men meestal een knappend of krakend geluid. Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiente manier te doen. Een osteopaat doet echter meer dan alleen maar kraken. Naast het parietaal systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels) worden ook het visceraal (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacraal (schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel) systeem onderzocht en indien nodig behandeld.
 
V: Is een voorschrift van de arts nodig?

A: Neen. Om een afspraak te maken met een osteopaat D.O.-M.R.O.B. is geen verwijzing van een arts vereist.
De osteopaat neemt indien nodig contact op met de arts.
 
V : Hoeveel behandelingen zijn er gemiddeld nodig?

A: Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 3 tot 5 behandelingen vaak voldoende.
Om tot volledig herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn meer behandelingen nodig. Het aantal behandelingen is enerzijds afhankelijk van hoe lang het probleem zich reeds in het lichaam bevindt en anderzijds van de ernst van het probleem.

V : Hoelang duurt een behandeling?

A: Een eerste consultatie duurt gemiddeld 1 uur. De volgende sessies nemen ongeveer drie kwartier in beslag.
 
V: Is er een terugbetaling van de mutualiteiten?

A: Een erkende osteopaat is lid van een beroepsvereniging en is opgenomen op de lijst voor terugbetaling van de ziekenfondsen.Het bedrag varieert van 5 tot 12.5 euro afhankelijk van de mutualiteit en extra verzekeringen met een maximum (aan consultaties) van 5 keer per jaar.De osteopaat heeft daarom altijd een titel achter zijn naam staan die bv. kan bestaan uit 'D.O.' (gediplomeerd osteopaat) en mogelijk ook bv. DO-MROB (is lid van het ROB, register voor osteopaten in Belgie).