ImageHandler.ashx

Meer informatie over welke klachten een osteopaat bij de baby of het kind kan behandelen staat onder de sectie : Indicaties

om een beeld te krijgen hoe een behandeling er kan uitzien is het handig om de filmpjes op YOUtube te bekijken 

http://youtu.be/T143p6cm6ZY  (osteopathy for children part 1 )

http://youtu.be/GxV6Ea41BjE   (osteopathy for children part 2 )

http://youtu.be/LwbJCA0m6Pg (osteopathy for children part 3 )

http://youtu.be/1osKCssQd0o   (osteopathy for children part 4 )

 

Geboren worden is voor de mens een van de meest traumatiserende gebeurtenissen in het leven.We worden blootgesteld aan enorme krachten wanneer de baarmoeder ons naar buiten duwt tegen de natuurlijke weerstand van het geboortekanaal. We moeten ons wringen en draaien door het bekken op onze korte maar bijzonder stimulerende en stressvolle reis naar de buitenwereld.Het is opmerkelijk hoe ons hoofd deze krachten met behulp van compensatiemechanismen kan opvangen. Door te vervormen en te veranderen als antwoord op die stress ontstaan er distorsies van het hoofd die normaliter op een zeer natuurlijke manier verdwijnen.
 
Er zijn echter een aantal redenen waardoor de bevalling moeilijker verloopt en stressvol kan zijn voor zowel moeder als kind met als resultaat dat we niet in staat zijn de effecten van de geboorte volledig te overwinnen. Als die spanningen niet worden opgelost dan moet een baby zich tijdens de groei zien aan te passen aan deze stresszones. Deze kunnen een baby fysieke ongemakken geven waardoor hij of zij zich niet lekker voelt of waardoor hij of zij zich niet kan ontwikkelen zoals het hoort.
 
Onopgeloste stress ten tijde van de geboorte ligt aan de basis van vele problemen en aandoeningen zowel in de kindertijd als ver in de volwassen leeftijd. Kort na de geboorte ingrijpen is de beste oplossing want de behandeling wordt moeilijker naarmate het kind ouder wordt. 
Een osteopaat bekijkt het lichaam in zijn totaliteit met een filosofie die er van uit gaat dat het lichaam zelf het evenwicht moet herstellen en dat daardoor het lichaam zichzelf moet kunnen genezen. De behandeling bestaat erin om het lichaam terug in een toestand te brengen waarbij het zelf de klachten kan aanpakken. Daardoor staat in de osteopathische behandeling het opsporen en verhelpen van het verlies aan beweeglijkheid centraal.
 
Het is opmerkelijk hoe vaak een bevalling traumatisch verloopt. Traumatisch moet hier niet altijd in zijn meest negatieve betekenis worden geinterpreteerd. Dit betekent gewoon dat er heel wat bevallingen gebeuren die zwaarder zijn dan wat normaal te verwachten valt, zwaarder zowel voor de aanstaande moeder als voor de baby.
 
Oorzaken hiervoor zijn bv.

- ongevallen of ziektes tijdens de zwangerschap

- langdurige krachten die inwerken op de baby tijdens de zwangerschap zoals bv. door:een tekort aan ruimte door meerlingenzwangerschap

- een stuitligging

- steeds dezelfde houding van de zwangere vrouw bv. langdurige bedlegerigheid

- overdreven grote of te weinig krachten inwerkend op de baby tijdens de bevalling bv. Door :
  • het meeduwen op de buik tijdens de bevalling door vroedvrouw
  • het gebruik van de zuignap of de tang
  • het gebruik van wee opdrijvende middelen (zoals bij een inductie)
  • het afremmen van de bevalling

- keizersnede, waardoor de noodzakelijke kneding van de schedel bij de geboorte overgeslagen wordt

- het gebruik van anesthesie zoals epidurale, de gekende ruggenprik (door verdoving heeft de vrouw haar krachten niet meer onder controle)
 

Wat houdt de behandeling in?

 De osteopatische behandeling bestaat uit een hele waaier van zachte technieken. Er wordt nooit "gekraakt" zoals sommige mensen vrezen, alles gaat via zachte bewegingen en rekkingen. Daarbij is duidelijk te zien wat de baby leuk vindt (wordt rustig / valt in slaap) en wat hen irriteertwordt onrustiger / weent).
 
De aanpak van de osteopaat blijft altijd holistisch, hij ziet de mens als een geheel. Dit wil zeggen dat hij niet enkel inwerkt op de zone van het letsel, maar op alle structuren die met het probleem te maken hebben. Vaak bevindt de oorsprong van problemen zich ver buiten de regio van de optredende symptomen.
 
Zo is er bij  krampjes soms een overprikkeling van het maag - darmsysteem door een verstoring van het zenuwstelsel ten gevolge van bepaalde blokkades in het lichaam.. Deze blokkades kunnen zich op ieder niveau in het lichaam voor doen maar belangrijke aandachtspunten zijn de beweeglijkheid van de schedelbasis en de verschillende schedelbotstukken. Een zeer belangrijke zenuw in verband met de spanning in het maag-darmsysteem  is de vagus zenuw die ontspringt in de hoge nek. Deze zenuw komt dikwijls in de problemen bij moeizame bevallingen. De osteopaat gaat de  beweeglijkheid van de schedelbasis en de schedelbeenderen optimaliseren en het zenuwstelsel balanceren. Ook aan het middenrif wordt veel aandacht besteed, aangezien het een belangrijke spier is die in relatie staat met  reflux klachten, aangezien de slokdarm hierdoor overgaat in de maag. Een goede spanning op het middenrif is belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de maagkringspier. 
Een vroegtijdig ingezette osteopatische behandeling geeft in sommige gevallen betere en snellere resultaten. Dit is zeker het geval bij asymmetrie van het hoofdje. Wat niet betekent dat behandeling van een asymmetrisch hoofdje op iets latere leeftijd geen nut meer zou hebben.
 
Zo zal een osteopaat van meet af aan communicatief duidelijk zijn met de ouders en door zijn onderzoek bepalen of hij de klachten (mede) kan behandelen. Hij is geen pediater (kinderarts) en moet dan ook rekening houden met zijn beperkingen. Een samenwerking van verschillende disciplines (bv. met de pediater, de huisarts,...) kan enkel leiden tot een betere en vluggere oplossing van de klachten.Osteopatische behandelingen zijn geen chronische behandelingen. De osteopaat wil enkel de baby in de optimale conditie brengen zodat hij daarna zelf, in het verdere groeien, zijn problemen kan overwinnen. Zo is de uitspraak "het zal wel uit de baby uitgroeien" nog niet zo gek bedacht. Alleen heeft baby soms een beetje hulp nodig om de natuur bij te staan eventueel opgelopen traumata te herstellen.
Het aantal behandelingen zal dus afhangen van de problematiek bij je baby. Meestal volstaan tussen de 2 en 10 behandelingen om tot de gewenste resultaten te komen. Deze behandelingen worden niet altijd snel na elkaar uitgevoerd. De eerste behandelingen zullen wekelijks verlopen, later zal er meer tijd tussen zijn.