spine
Hoe ziet de osteopaat het lichaam?

Hij onderscheidt drie bewegingssystemen, waarin bewuste en onbewuste bewegingen voorkomen. Deze bewegingen vinden plaats in respectievelijk het parietale systeem, het viscerale systeem en het craniosacrale systeem.

Het parietale systeem : spieren en gewrichten

Dit gedeelte houdt zich bezig met gewrichten, kapsels, wervels, botten en spieren. Als er een bewegingsbeperking van de rug of van de nek is ontstaan, dan beweegt er vaak een wervel niet goed meer. Door een voorzichtige mobilisatie of manipulatie van deze wervel kan de beweeglijkheid weer hersteld worden

 Het viscerale systeem : de organen

Minder beweeglijke organen kunnen de oorzaak zijn van chronische rugklachten. De osteopaat zoekt naar verklevingen en gespannen zones tussen organen en poogt deze te ontspannen, beweeglijker te maken en te voorzien van een betere doorbloeding. Dit alles heeft een gunstig effect op rug- en andere problematiek.
 
Het cranio  sacrale systeem : de schedel en het heiligbeen

Zachte technieken op de botstukken van de schedel hebben een goed effect op de algemene toestand van de patient. Deze technieken worden veel aangewend bij kinderen en baby's, die heel wat druk- en trekkrachten ervaren tijdens de bevalling.
Een osteopaat gaat altijd op zoek naar het oorspronkelijke probleem, om de klacht te herstellen en te voorkomen dat de klacht terugkomt.
 Wanneer iemand bijvoorbeeld darmklachten heeft, dan worden, via het zenuwstelsel,
de overeenkomstige wervels geprikkeld waardoor men lage rugpijn kan hebben.

Het is dan niet voldoende om de rug te behandelen, maar de osteopaat zal dan ook de darm behandelen.
Bij een patient die pijn heeft in zijn linkerschouder, vindt de osteopaat dikwijls bij onderzoek een (bewegings)probleem van de bovenbuikorganen, m.n. de maag (visceraal systeem).
 
De osteopaat brengt het betreffende orgaan (organen) weer terug in z'n oorspronkelijke beweging en de schouderklacht (compensatieklacht) verdwijnt. N.B.: De patient hoeft in het geheel geen buikklachten te hebben.
De bewegingsblokkade in de buik manifesteert zich via schouderpijn.  
De balans tussen deze 3 systemen is dus van vitaal belang om het zelfgenezend vermogen van ons lichaam zo optimaal mogelijk te houden.